Sorry, this video is not available in your country.

Sáp Nhập Từ 2019 Nhưng Nợ đọng Xây Dựng Cơ Bản Vẫn Tồn Đọng Đến 2023

chia sẻ

Sáp Nhập Từ 2019 Nhưng Nợ đọng Xây Dựng Cơ Bản Vẫn Tồn Đọng Đến 2023

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Cần có cơ chế hỗ trợ các xã khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, quan tâm bố trí nguồn lực giải quyết vấn đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới … là những đề xuất của cử tri huyện Thanh Miện gửi tới Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Tin Tức Tất cả

Xem thêm