Sorry, this video is not available in your country.

Sạt Lở Cuốn Trôi Hơn 10 Héc Ta Đất Nông Nghiệp Ven Sông

chia sẻ

Sạt Lở Cuốn Trôi Hơn 10 Héc Ta Đất Nông Nghiệp Ven Sông

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 14/10/2021
Hiện nay, tại khu vực ven sông Mã ở thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang xảy ra tình trạng sạt lở đất nông nghiệp của người dân. Tình trạng sạt lở lấn sâu vào ruộng trồng cây nông nghiệp. Đất canh tác của người dân bị trôi xuống sông ngày càng nghiêm trọng, lấn sâu hàng trăm mét vào đất nông nghiệp ven sông Mã, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của người dân địa phương.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm