Sorry, this video is not available in your country.

Sạt Lở Ở Cà Mau Khiến 4 Căn Nhà Trôi Xuống Sông

chia sẻ

Sạt Lở Ở Cà Mau Khiến 4 Căn Nhà Trôi Xuống Sông

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 10/07/2024
Vụ sạt lở xảy ra lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ làm hư hại 9 căn nhà, trong đó có 4 căn sạt lở hoàn toàn, thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỉ đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm