Sorry, this video is not available in your country.

Sau Xung Đột Ở Ukraine, Nga Thành Nhà Cung Cấp Than Đá Lớn Thứ 3 Của Ấn Độ

chia sẻ

Sau Xung Đột Ở Ukraine, Nga Thành Nhà Cung Cấp Than Đá Lớn Thứ 3 Của Ấn Độ

Người đăng:
Ngày đăng: 05/08/2022
Nga đã trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ trong tháng 7, với số lượng nhập khẩu tăng hơn 1/5 so với tháng 6 lên mức kỷ lục 2,06 triệu tấn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm