Sorry, this video is not available in your country.

Sau Xung Đột Ở Ukraine, Nga Thành Nhà Cung Cấp Than Đá Lớn Thứ 3 Của Ấn Độ

chia sẻ

Sau Xung Đột Ở Ukraine, Nga Thành Nhà Cung Cấp Than Đá Lớn Thứ 3 Của Ấn Độ

Ngày đăng: 05/08/2022
Nga đã trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ trong tháng 7, với số lượng nhập khẩu tăng hơn 1/5 so với tháng 6 lên mức kỷ lục 2,06 triệu tấn.
Tags: Ấn Độ, Than đá Nga, Xung đột ở Ukraine