Sorry, this video is not available in your country.

Say Xỉn Rồi Tự Xưng "Người Trong Ngành" Đôi Co Với Tổ 363

chia sẻ

Say Xỉn Rồi Tự Xưng "Người Trong Ngành" Đôi Co Với Tổ 363

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 22/07/2020
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, một nam thanh niên tự xưng ''người trong ngành'' đề nghị kiểm tra máy đo của CSGT. Không những vậy, nhóm người đi cùng cũng đôi co với Tổ 363.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm