Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Scooby-doo! Adventures: Bản Đồ Bí Mật - Scooby-doo! Adventures: The Mystery Map

Scooby và Shaggy kể cho một vị vua Ả Rập hai câu chuyện, câu chuyện đầu tiên về Aliyah-din, một cô gái trẻ được hai vị thần giúp đỡ do Yogi và Boo-Boo đóng, câu chuyện thứ hai về thuyền trưởng Sinba0 do khỉ đột Magilla đóng.  

Có thể bạn thích