Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Scooby-doo! Thanh Kiếm Và Scooby - Scooby-doo! The Sword And The Scoob!

9.7 / 9 đánh giá
Đạo diễn: Mel Zwyer
Scooby-Doo và hội bạn trở về quá khứ để giúp Vua Arthur cứu lấy ngai vàng khỏi một phù thủy xấu xa.  

Có thể bạn thích