Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tiếng Thét - Scream

25 năm sau những vụ thảm án tại Woodsboro, một kẻ sát nhân mới lại nổi lên, và Sidney Prescott phải trở lại để vén màn sự thật.  

Có thể bạn thích