Sorry, this video is not available in your country.

Sẽ Thu Hồi Nếu Bỏ Hoang Đất Lúa

chia sẻ

Sẽ Thu Hồi Nếu Bỏ Hoang Đất Lúa

Ngày đăng: 22/09/2022
Theo Nghị quyết 39 của Quốc hội, tính đến năm 2020, Việt Nam có hơn 27 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó hơn 3,9 triệu ha đất lúa. Mục tiêu đến năm 2030 là quyết tâm giữ được 3,5 triệu ha đất lúa, để đảm bảo an ninh lương thực.
Tags: Ly Nông, đất Lúa