Sorry, this video is not available in your country.

Séc-bi: Cụ Ông 66 Tuổi Vẫn Tham Gia Thi Đấu Bóng Đá

chia sẻ

Séc-bi: Cụ Ông 66 Tuổi Vẫn Tham Gia Thi Đấu Bóng Đá

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/10/2020
Trong hơn nửa thế kỷ, Dragisa Kosnic đã lùng sục khắp các sân bóng và dù chỉ còn cách sinh nhật lần thứ 67 của mình vài tháng, nhưng ông vẫn tham gia vào các trận đấu bóng tại quê nhà. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm