Sorry, this video is not available in your country.

Séc: Người Dân Hân Hoan Tổ Chức Tiệc Mừng "Tạm Biệt Covid-19"

chia sẻ

Séc: Người Dân Hân Hoan Tổ Chức Tiệc Mừng "Tạm Biệt Covid-19"

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Bữa tiệc là sự kiện có một không hai, đánh dấu thời điểm người dân nói lời tạm biệt với những khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm