Sorry, this video is not available in your country.

Senegal Bắt Đầu Thử Nghiệm Với Bộ Kit Giá 1 USD

chia sẻ

Senegal Bắt Đầu Thử Nghiệm Với Bộ Kit Giá 1 USD

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/05/2020
Bộ kiểm tra Covid-19 trong 10 phút, giá thành 1 USD sẽ giúp hệ thống y tế mỏng manh của những quốc gia ở châu Phi đương đầu với dịch bệnh hiệu quả hơn.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm