Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thượng Hải - Shanghai

7.2 / 12 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Mikael Håfström
Một nhân viên tình báo Mỹ trở lại Thượng Hải vào cuối năm 1941 để điều tra cái chết của bạn mình, nơi anh gặp được tình yêu và vướng vào một âm mưu lớn hơn.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 9.0 132 Phút
Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 10.0 98 Phút
Phim lẻ 7.7 125 Phút
Phim lẻ 8.9 109 Phút
Phim lẻ 7.8 86 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim lẻ 0.0 1440 Phút
Phim lẻ 0.0 99 Phút
Phim lẻ 8.4 93 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 8.0 100 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim lẻ 7.6 143 Phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 10.0 126 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 10.0 159 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút