Sorry, this video is not available in your country.

Shell Đạt Lợi Nhuận Kỷ Lục Trong Quý 1/2022

chia sẻ

Shell Đạt Lợi Nhuận Kỷ Lục Trong Quý 1/2022

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/05/2022
Shell đã báo cáo lợi nhuận quý I cao kỷ lục 9,13 tỷ USD, được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt tăng, lợi nhuận lọc dầu cao và hoạt động mạnh mẽ của bộ phận giao dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm