Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)

chia sẻ

Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)

Chương trình tiết lộ những bí mật đằng sau những di tích nổi tiếng nhất thế giới. Một số kỳ quan cổ đại nằm trong số những di tích được nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng nhất trên thế giới vẫn còn ẩn giấu nhiều bí ẩn.