Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Trăng Đầu Tiên Của Năm 2021 Mọc Trên Toàn Cầu

chia sẻ

Siêu Trăng Đầu Tiên Của Năm 2021 Mọc Trên Toàn Cầu

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Từ bãi biển Bondi của Sydney, đến Bosphorus của Istanbul và dãy núi Caracas ở Venezuela, siêu trăng đầu tiên của năm 2021 đã được nhìn thấy trên toàn cầu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm