Sorry, this video is not available in your country.

Singapore Ngừng Điều Trị COVID-19 Miễn Phí Cho Người Không Tiêm Chủng

chia sẻ

Singapore Ngừng Điều Trị COVID-19 Miễn Phí Cho Người Không Tiêm Chủng

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
Từ ngày 8 tháng 12, bệnh nhân COVID-19 không muốn chích ngừa vacxin Covid-19 sẽ phải trả tiền cho dịch vụ chăm sóc y tế mà họ nhận được tại các bệnh viện và cơ sở điều trị.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm