Sorry, this video is not available in your country.

Singapore Phát Minh Loại Cửa Sổ Giúp Giảm Ô Nhiễm Tiếng Ồn

chia sẻ

Singapore Phát Minh Loại Cửa Sổ Giúp Giảm Ô Nhiễm Tiếng Ồn

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/09/2020
Các nhà khoa học Singapore đã nỗ lực tìm ra cách thức để người dân thành phố có được không khí trong lành, đồng thời giảm bớt tiếng ồn đô thị.
Tags: Công nghệ

Tin Tức Tất cả

Xem thêm