Sorry, this video is not available in your country.

Singapore Sử Dụng Máy Bay Không Người Lái Giám Sát Việc Tuân Thủ Giãn Cách Xã Hội

chia sẻ

Singapore Sử Dụng Máy Bay Không Người Lái Giám Sát Việc Tuân Thủ Giãn Cách Xã Hội

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/08/2020
Do sự bùng phát của dịch Covid-19, cảnh sát Singapore đã dùng một loại drone chuyên dụng để giám sát người dân thực hiện đúng các quy định giãn cách xã hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm