Sorry, this video is not available in your country.

Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi (Phần 1 - Tập 1)

9 ứng viên đi thuyền trong 21 ngày trên Acali II để kiểm tra xem lợi ích cá nhân có gây nguy hiểm cho cơ hội giành được vận may của đội hay không