Sorry, this video is not available in your country.

Sờ Nắn Nhanh Toyota Vios 2020 Giá Từ 470 Triệu, Có Gì Khác Vios 2019 ?

chia sẻ

Sờ Nắn Nhanh Toyota Vios 2020 Giá Từ 470 Triệu, Có Gì Khác Vios 2019 ?

Toyota Vios 2020 vừa ra mắt với giá từ 470 triệu đồng liệu rằng Vios 2020 có sự thay đổi nào đáng kể về thiết kế và trang bị so với Vios 2019, Vios 2018?