Sorry, this video is not available in your country.

Số Người Nhiễm Covid-19 Ở Los Angeles Cao Hơn 40 Lần So Với Báo Cáo?

chia sẻ

Số Người Nhiễm Covid-19 Ở Los Angeles Cao Hơn 40 Lần So Với Báo Cáo?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/04/2020
Một nghiên cứu mới cho thấy virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 ở Los Angeles, Mỹ có thể có tỷ lệ lây nhiễm cao gấp 40 lần so với thống kê nhưng virus cũng có thể ít nguy hiểm hơn.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm