Sorry, this video is not available in your country.

So Sánh Phản Ứng Của Cảnh Sát Trong Cuộc Biểu Tình Ủng Hộ Trump Và Black Lives Matter

chia sẻ

So Sánh Phản Ứng Của Cảnh Sát Trong Cuộc Biểu Tình Ủng Hộ Trump Và Black Lives Matter

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/01/2021
Các nhà hoạt động đã chỉ trích phản ứng của cảnh sát trong cuộc biểu tình ủng hộ Trump vào Điện Capitol Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm