Sorry, this video is not available in your country.

So Sánh Toyota Camry 2.5Q Và Vinfast LUX A2.0

chia sẻ

So Sánh Toyota Camry 2.5Q Và Vinfast LUX A2.0

Đến với Toyota Camry 2.5Q, một tên tuổi lâu đời, vừa mới đổi mới bất ngờ và luôn đứng đầu bảng về sự yên tâm, hay đến với Vinfast Lux A2.0, một cái tên mới mẻ với động cơ, khung gầm mua bản quyền của BMW và chưa được kiểm chứng?