Sorry, this video is not available in your country.

Sở Y Tế TP.HCM Đề Xuất Bổ Sung Hơn 200 Tỷ Đồng Chống Dịch COVID-19

chia sẻ

Sở Y Tế TP.HCM Đề Xuất Bổ Sung Hơn 200 Tỷ Đồng Chống Dịch COVID-19

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 18/03/2020
Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP về các chế độ và nhu cầu trang bị cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, vật tư cho hoạt động phòng dịch COVID-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm