Sorry, this video is not available in your country.

Sóc Sơn, Hà Nội: Hệ Lụy Từ Dòng "Suối Chết"?

chia sẻ

Sóc Sơn, Hà Nội: Hệ Lụy Từ Dòng "Suối Chết"?

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Tiếp tục câu chuyện liên quan tới dòng "suối chết" chảy qua địa bàn các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Người dân đã nhiều lần cầu cứu về nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống. Dù vậy tới nay đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện về ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước cũng chẳng mấy được cải thiện, kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy khiến cho người dân bức xúc kéo dài. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm