Sorry, this video is not available in your country.

Sóc Trăng: Một Người Chết Trong Tư Thế Treo Cổ Trong Khuôn Viên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh

chia sẻ

Sóc Trăng: Một Người Chết Trong Tư Thế Treo Cổ Trong Khuôn Viên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 08/04/2021
Mới đây một người vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại khu đất trống trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, gần khu C.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm