Sorry, this video is not available in your country.

Sớm Đưa Dạy Thêm Vào Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện

chia sẻ

Sớm Đưa Dạy Thêm Vào Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Cán cân cung - cầu trong giáo dục là cơ hội cho giáo viên có thể kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, vấn đề cử tri và Nhân dân mong muốn là quy định và tổ chức thực hiện việc dạy thêm, học thêm như thế nào cho lành mạnh và đúng quỹ đạo. Đây là nội dung được một số đại biểu quan tâm cho ý kiến khi thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sáng ngày 20/11.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm