Sorry, this video is not available in your country.

Spacex Phóng 60 Vệ Tinh Băng Thông Rộng Lên Quỹ Đạo

chia sẻ

Spacex Phóng 60 Vệ Tinh Băng Thông Rộng Lên Quỹ Đạo

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Tập đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk, vừa phóng 60 vệ tinh phủ sóng internet băng thông rộng lên quỹ đạo, giúp tập đoàn này sở hữu con số kỷ lục 180 vệ tinh trên quỹ đạo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm