Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Spirit: Chú Ngựa Bất Kham - Spirit Untamed

Cuộc sống của cô gái mạnh mẽ Lucky Prescott thay đổi hoàn toàn khi cô chuyển nhà từ thành phố về một thị trấn nhỏ xa xôi và kết bạn với chú ngựa hoang Spirit độc lập giống như cô.  
Tags: gia đình

Có thể bạn thích