Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Đam Mê Thể Thao: Những Quán Quân Nhí - State Of Play: Trophy Kids

9.0 / 5 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Peter Berg
Nghệ sĩ:
Phim tài liệu của HBO đào sâu vào những ám ảnh của các bậc cha mẹ trong các cuộc thi giành học bổng thể thao cho con họ.  

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 72 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 95 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 85 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 6 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 0.0 6 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 81 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 4 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 0.0 4 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 5.5 2 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.0 114 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 0.0 18 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 74 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 140 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.1 62 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.0 9 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 88 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 60 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 92 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.0 2 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 3 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 96 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 62 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 91 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 92 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 55 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 10.0 64 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 5.0 85 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 95 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 0.0 87 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 5.5 5 Tập