Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Steve Jobs - Steve Jobs (2015)

Một góc nhìn khác về cuộc đời nhà sáng lập hãng Apple, Steve Jobs

Có thể bạn thích

Phim lẻ 9.0 132 Phút
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 2.0 87 Phút
Phim lẻ 8.0 155 Phút
Phim lẻ 8.6 135 Phút
Phim lẻ 9.2 106 Phút
Phim lẻ 10.0 108 Phút
Phim lẻ 8.6 89 Phút
Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim lẻ 8.6 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.0 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.5 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 0.0 144 Phút
Phim lẻ 8.3 83 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút