Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Steven Universe: Phần 2 - Steven Universe S2 | Tập 22

7.8 / 8 đánh giá
Đạo diễn: Ian Jones-quartey Nick Demayo
Khi chân bị thương, Greg đến ở với Steven, và vô tình làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Steven.  

Có thể bạn thích