Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Những Ông Vua Của Đường Phố - Street Kings

Một thanh tra cảnh sát LA lần theo những kẻ đã sát hại cộng sự cũ của mình giữa màn sương của tham nhũng và hối lộ.  

Có thể bạn thích