Sorry, this video is not available in your country.

Sự Hỗ Trợ Của Robot Trong Cuộc Chiến Chống Covid-19

chia sẻ

Sự Hỗ Trợ Của Robot Trong Cuộc Chiến Chống Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2020
Các quốc gia trên thế giới đang xem xét tất cả các loại công nghệ để chiến đấu với Covid-19. Và một đội quân robot đang giúp sức nhiều cho nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus.
Tags: Robot, Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm