Sorry, this video is not available in your country.

Sudan: Kinh Tế Bị Chiến Tranh Tàn Phá, Ngành Công Nghiệp Chà Là Gặp Khó

chia sẻ

Sudan: Kinh Tế Bị Chiến Tranh Tàn Phá, Ngành Công Nghiệp Chà Là Gặp Khó

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 02/10/2023
Giá cả trong ngành ngày quan trọng đã sụt giảm, ngành kinh tế mới nhất trở thành nạn nhân của chiến tranh ở quốc gia Đông Bắc Phi này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm