Sorry, this video is not available in your country.

Sửng Sốt Vì Phát Hiện Lối Đi Bí Mật Vào Thánh Địa Mỹ Sơn

chia sẻ

Sửng Sốt Vì Phát Hiện Lối Đi Bí Mật Vào Thánh Địa Mỹ Sơn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 09/04/2024
Chiều ngày 8-4, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn đã tổ chức hội thảo và công bố thông tin bước đầu kết quả thăm dò khai quật phế tích kiến trúc đường dẫn ở phía đông tháp K.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm