Sorry, this video is not available in your country.

Syria: Người Di Cư Cố Gắng Tìm Lại Đồ Đạc Sau Khi Trại Tị Nạn Cháy Rụi

chia sẻ

Syria: Người Di Cư Cố Gắng Tìm Lại Đồ Đạc Sau Khi Trại Tị Nạn Cháy Rụi

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Người trăm tị nạn Syria tập trung quanh các lều tạm của họ và cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại sau một vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là tai nạn trong nấu nướng.
Tags: Cháy

Tin Tức Tất cả

Xem thêm