Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tad, Nhà Thám Hiểm Mất Tích Và Phiến Đá Lục Bảo - Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet

Mơ ước được các đồng nghiệp khảo cổ đón nhận của Tad tan vỡ khi cậu vô tình làm vỡ một quan tài bị nguyền. Sau khi đánh thức linh hồn bên trong nó, Tad và Sara phải lên đường ngăn chặn lời nguyền của Tấm bảng ngọc bích.

Có thể bạn thích