Sorry, this video is not available in your country.

Tại Sao 120.000 Người Armenia Sẽ Rời Khỏi Nagorno-Karabakh?

chia sẻ

Tại Sao 120.000 Người Armenia Sẽ Rời Khỏi Nagorno-Karabakh?

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 01/10/2023
Ban lãnh đạo khu vực ly khai cho biết 120.000 người dân tộc Armenia sẽ rời Nagorno-Karabakh vì họ không muốn sống trong khuôn khổ nhà nước Azerbaijan. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm