Sorry, this video is not available in your country.

Tại Sao Nam Á Lại Là Điểm Nóng Về Ô Nhiễm Không Khí?

chia sẻ

Tại Sao Nam Á Lại Là Điểm Nóng Về Ô Nhiễm Không Khí?

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 19/11/2023
Nam Á đã trở thành “điểm nóng” toàn cầu về ô nhiễm không khí khi các nghiên cứu chỉ ra tại đây có bốn trong số các nước ô nhiễm nhất thế giới, và chín trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm