Sorry, this video is not available in your country.

Taliban Công Bố Chính Phủ Mới Gồm Lãnh Đạo Cứng Rắn Và Không Phụ Nữ

chia sẻ

Taliban Công Bố Chính Phủ Mới Gồm Lãnh Đạo Cứng Rắn Và Không Phụ Nữ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/09/2021
Taliban đã thực hiện một bước nữa trong quá trình chuyển đổi từ lực lượng chiến binh sang quyền lực cầm quyền ở Afghanistan, bổ nhiệm Mullah Mohammad Hassan Akhund làm quyền Thủ tướng của chính phủ chăm sóc đất nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm