Sorry, this video is not available in your country.

Tạm Đình Chỉ Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Ở Hà Nam

chia sẻ

Tạm Đình Chỉ Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Ở Hà Nam

Người đăng:
Ngày đăng: 05/05/2021
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, ông Ngụy Cao Phi và trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, ông Lương Thanh Ngọc, đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm dẫn đến ca bệnh 2899 làm lây lan dịch COVID-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm