Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tầm Tần Ký - A Legend of a Modern Man Gets Back to Qin Dynasty | Tập 1

Đạo diễn: Lương Quốc Quán
Sản xuất: Công ty Điện ảnh Gấu Rơm Giang Tô
Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây, anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

Có thể bạn thích