Sorry, this video is not available in your country.

Tấm Vải Dính Máu Của Napoleon Được Bán Đấu Giá

chia sẻ

Tấm Vải Dính Máu Của Napoleon Được Bán Đấu Giá

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/05/2021
Tấm vải dính máu của Napoleon được bán trong một cuộc đấu giá kỷ niệm 200 năm ngày mất của ông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm