Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 - The Investiture Of The Gods 2 | Tập 1

8.4 / 121 đánh giá
Đạo diễn: Vương Vĩ Đình
Sản xuất: Anhui Television
Bộ phim thần thoại Trung Hoa thời nhà Thương. Trụ vương hôn quân tàn bạo, ham mê tửu sắc, nghe lời Đát Kỷ xúi giục sát hại trung lương, làm bách tính lầm than. Khương Tử Nha vâng lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Na Tra xuống núi giúp Cơ Phát diệt Thương lập Chu.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim bộ 7.3 45 Tập
Phim bộ 8.2 43 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 6.9 80 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 32 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.7 38 Tập
Phim bộ 8.9 48 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.1 31 Tập
Phim bộ 8.8 36 Tập
Phim bộ 7.6 39 Tập
Phim bộ 8.4 60 Tập
Phim bộ 8.8 46 Tập
Phim bộ 8.2 34 Tập
Phim bộ 8.4 86 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 7.8 38 Tập