Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tân Bảo Tiêu - Treasure Safeguarding | Tập 1

8.9 / 113 đánh giá
Đạo diễn: Phạm Tú Minh
Để bảo vật không rơi vào tay kẻ xấu, Quách Húc hợp tác cùng Thiết Y trong chuyến áp tiêu định mệnh. Bên cạnh việc đối phó với những thế lực đen tối, họ còn đứng trước nguy cơ tan vỡ tình bằng hữu bởi những nghi ngờ, bất mãn lẫn nhau...  
Tags: Mưu hại,

Có thể bạn thích