Sorry, this video is not available in your country.

Tấn Công Bằng Tên Lửa Được Nghe Thấy Ở Buổi Phát Biểu Của Tổng Thống Afghanistan

chia sẻ

Tấn Công Bằng Tên Lửa Được Nghe Thấy Ở Buổi Phát Biểu Của Tổng Thống Afghanistan

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 28/07/2021
Có tiếng tên lửa trong buổi cầu nguyện do các nhân vật chính trị quan trọng tổ chức.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm