Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tân Ngao Sò Ốc Hến: Tân Ngao Sò Ốc Hến

7.5 / 77 đánh giá
Sản xuất: Rạng Đông Entertainment Inc.
Bốn nhân vật thầy bói Nghêu gian trá, Ốc lưu manh, trộm cướp, Trùm Sò ác bá, Thị Hến lẳng lơ, điêu ngoa - khắc họa đầy đủ diện mạo bức tranh làng quê phong kiến buổi suy tàn. Vốn là vở tuồng tích dân gian, khi được làm mới lại với nhiều đoạn đối thoại, độc thoại gây cười.

Có thể bạn thích