Sorry, this video is not available in your country.

Tân Tổng Thống Argentina Cam Kết Mở Ra Kỷ Nguyên Chính Trị Mới

chia sẻ

Tân Tổng Thống Argentina Cam Kết Mở Ra Kỷ Nguyên Chính Trị Mới

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Tân Tổng thống Argentina Javier Milei đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi giành chiến thắng, cam kết sẽ mở ra một kỷ nguyên chính trị mới trong lịch sử đất nước. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Argentina đang đặt ra nhiều thách thức cho nhiệm kỳ của vị Tân Tổng thống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm